Friday, February 1, 2013

Freebies - 18 models of 3D birch trees in OBJ format / 18 modeli drzew w formacie OBJ

English:
VIZ-PEOPLE.COM has released my new packs of 3D Birch Trees. But there are only 3D MAX files.
Many people asked me by mail and forum - what about other 3D formats like OBJ, C4D or BLENDER?
Taaa daaaa! OBJ format is ready:) Check FREEBIES section to download 6 zipped packs (3 models per pack). Textures you should download from VIZ-PEOPLE.COM (check FREE STUFF, login and download pack of textures for 3D Birch Trees).
Greetings
Krzysztof Czerwiński 

Polish:
VIZ-PEOPLE.COM  udostępnili paczkę moich nowych drzew (3D modele brzóz, sztuk 18). Ale tam są tylko pliki 3D Max - a wielu ludzi po przez mail i fora internetowe pyta mnie - co z pozostałymi formatami jak OBJ, C4D czy BLENDER'em?
No więc - taaa daaaa! Aktualnie przerzuciłem pliki do OBJ. Sprawdźcie dział FREEBIES - tam jest 6 paczek ZIP (3 modele w każdej paczce). Tekstury powinniście ściągnąć ze strony
VIZ-PEOPLE.COM (dział FREE STUFF, trzeba się zalogować i ściągnąć paczkę drzew która tam jest udostępniona za darmo).
Pozdrawiam
Krzysztof Czerwiński