Tuesday, December 18, 2012

7 HQ cutted out casual people / 7 wysokiej jakości wyciętych postaci


English
Next FREEBIES update - 7 alpha masked casual people textures. Little bit noisy but carefully cutted out from photos:). Ready to use in private and commercial projects.
Kind regards
Hris


Polish:
Następny update działu FREEBIES - 7 zdjęć ludzi z kanałem alpha. Troszkę "szumiaste" czyli z ziarnem, ale za to dokładnie i z pieczołowitością wycięte ze zdjęć:) Gotowe do użycia w prywatnych i komercyjnych projekatch.
Pozdrawiam
Hris

Tuesday, December 11, 2012

Freebie - Magic shining cyrstal C4D scene / Magiczny świecący kryształ - scena C4D

Look at final render - it's so nice! And no post pro needed - just pure render:)
Tutorial for material shader for crystal effects. It looks
like advanced shader but it's very simple mixing of layers
like in photoshop:)
Look at this simple scene before rendering! Geometry is simple and clear.

English:
Free and rather simple (but very cool) C4D scene (R10) in FREEBIES section - ready to download and use! Rock texture is taken from cgtextures.com. Rest of model is made by me (idea,lighting, models and materials). It's ready to use in private and commercial projects:) Enjoy and donwload this fun stuff!
Greetings
Hris

Polish:
Darmowa i raczej prosta (ale efektowna!) scena C4D (wersja R10) w dziale FREEBIES - gotowa do użycia po ściągnięciu! Tekstura kamienia jest pobrana z cgtextures.com. Reszta to moje dzieło (pomysł, oświetlenie,modele i materiały). Zapraszam do ściągania! Można używać w projektach komercyjnych i prywatnych:)
Pozdrawiam
Hris

Monday, December 10, 2012

New 4 Cars with alpha mask,shadow and transparency glass/ 4 nowe samochody z kanałem alpha, cieniami i przeźroczystością szyb

English:
Hello dear friends:) I've created next little useful (i hope) pack of 4 detailed cuted out cars with some layers to better edit (Shadows, reflections and transparency color). Enjoy and download this stuff for your private and commercial projects:) Go to FREEBIES section.
Greetings
Hris

Polish:
Witam drodzy przyjaciele/przyjaciółki. Zrobiłem następną małą paczkę użytecznych (taką mam nadzieję) 4 samochodów dokładnie wyciętych z tła, z dodatkowymi warstwami dla lepszej edycji (cienie, odbicia i kolor szkła czyli przeźroczystości). Zapraszam do ściągnięcia i używania w Waszych prywatnych i komercyjnych projektach:) Zajrzyjcie do sekcji FREEBIES.

Pozdrawiam
Hris

Tuesday, December 4, 2012

Music zone - next dark ambient made by me few years ago / następny dark ambient zrobiony przeze mnie parę lat temu


English:
Well, it's rather little bit sad music, but it was made by me few years ago probably in deep autumn time...no leafs, pure fog behind window and some dark corner with my computer:) Enjoy and listen.
Greetings
Hris

Polish:
Cóż, to raczej kawałek smutnej muzyki, ale został zrobiony przeze mnie parę lat temu gdzieś późną jesienią...brak liści, czysta mgła za oknem i mój komputer gdzieś w ciemnym kącie:) Przyłączcie się do słuchania, zapraszam:)
Pozdrawiam
Hris


Download:

It's time to choice

Wednesday, November 28, 2012

Freebies - next little update of alpha masked people / mały update zdjęć ludzi z kanałem alpha


English:
Wow, i saw in FREEBIES stats score on my blog (blogger.com) that some people around world need more people textures with alpha masks:) I found some rest of my power in last 2 days and i prepared next little pack. Enjoy and use them in your private and commercial projects:)
Greetings
Hris

Polish:
Wow, widziałem w dziale FREEBIES w wynikach odsłonięć że ludzie z całego świata wciąż potrzebują tekstur ludzi z kanałem alpha:) Znalazłem resztkę sił w ciągu 2 ostatnich dni i zrobiłem jeszcze jedną mała paczuszkę tekstur. No więc zapraszam do ściągania i używania w prywatnych
oraz komercyjnych projektach:)
Pozdrawiam
Hris


Tuesday, November 27, 2012

Music zone - full of energy trance from pas years / pełen energii kawałek trance'u sprzed paru lat


English:
Next piece of my music creation from past years:) Enjoy and listen!

Polish:
Następna muza mojego autorstwa z przeszłości:) Dobrej zabawy przy słuchaniu!

Download:
Hris-Niezwykla Energia Zycia - Remastered

Sunday, November 25, 2012

Freebies - 7 HQ alpha masked people / 7 wysokiej jakości zdjęć ludzi plus kanał alpha


English:
Nice to see you again my friends:) Enjoy to FREEBIES and download 7 high quality masked photos of casual people. Perfectly cutted out and ready to use in you project!
You may use it in private and commercial projects:)
Greetings
Hris

Polish:
Miło Was znowu widzieć drodzy przyjaciele (przyjaciółki). Zapraszam do działu FREEBIES - ściągnijcie 7 wysokiej jakości zdjęć z kanałem alpha zawierających ludzi w codziennych sytuacjach. Idealnie wycięte zdjęcia i gotowe do użycia w Waszych projektach!
Można używać w prywatnych i komercyjnych projektach:)

Pozdrawiam
Hris

Thursday, November 22, 2012

Freebies - 6 HQ cutted out cars / 6 wysokiej jakości samochodów wyciętych ze zdjęć

Freebies - 6 HQ cutted out cars / 6 wysokiej jakości samochodów wyciętych ze zdjęć


English:
Next FREEBIES - very usefull pack of 6 detailed cutted out cars. All Cars are in TIFF format because contains shadow and transparency layers for glass regions. Enjoy! 
Ready for private and commercial projects :)
Ggreetings
Hris

Polish:
Następna paczka przydatnych  FREEBIES - dokładnie 6 wyciętych ze zdjęć samochodów. Wszystkie samochody są w formacie TIFF gdyż zawierają warstwę cienia i przeźroczystości dla szyb.
Gotowe dla prywatnych i komercyjnych projektów :)
Pozdrawiam
Hris

Tuesday, November 20, 2012

Goa trance from past years / Goa trance z przeszłości...


English:
I suppose that with this song i was so close to create mood from old goa trance songs made around world in 90's years. Listen and enjoy:)

Polish:
Przypuszczam że z tym utworem najbardziej zbliżyłem się do klimatu utworów goa trance tworzonych w latach 90-tych na całym świecie:) Słuchajcie i dobrze się bawcie:)

Download:
First love

Monday, November 19, 2012

Freebies - perfectly cutted out truck and shopping woman

English:
Next little pack of 2 FREEBIES:
1. Perfectly cutted out truck with soft shadow under a tires
2. Perfectly cutted out a shopping woman

You can use them in private and commercial projects|:)
Greetings
Hris

Polish:
Następna paczuszka z 2 darmowymi zdjęciami:
1. Dokładnie wycięta ciężarówka z miękkim cieniem pod kołami
2. Dokładnie wycięta ze zdjęcia Kobietka na zakupach.

Obu zdjęć można używać w prywatnych i komercyjnych celach.
Pozdrawiam
Hris

Sunday, November 11, 2012

Next old dark ambient song / następny stary utwór w stylu dark ambient


English:
This piece of music was done few weeks after moment when i made "Trigger" song (2002 year). It's similar mood and style:)
Enjoy and listen:)

Polish:
Ten kawałek muzy zrobiłem kilka tygodni po tym gdy stworzyłem "Trigger" (rok 2002). To podobny styl i nastrój:) Zapraszam do słuchania:)

Download
Birth

Thursday, November 8, 2012

Freebies - Abstract holes scene(C4D) / Abstrakcyjne dziury

English:
Next FREEBIE is ready to download! Whole scene ready to render in your C4D viewport:)
It's rather simple scene with a lot of smooth geometry. Warning - big file to download - 55 MB!
Usage:
Please do not use whole scene in commercial projects. Every elements you can use in commercial productions. but not whole scene. Please do not sell or distribute this file.
Kind regards 
Hris

Polish:
Następna darmowa paczka do ściągnięcia! Cała scena gotowa do renderu w waszych programach C4D:) To raczej prosta scena z dużą ilością dość gładkiej geometrii. Uwaga - duży plik do ściągnięcia - 55 MB!
 Sposób użycia:
Proszę nie używać całej sceny w komercyjnych produkcjach. Pojedyncze elementy sceny mogą być użyte w komercyjny sposób ale nie cała scena! Zakaz sprzedaży sceny i jej dalszego rozprowadzania.

Pozdrawiam
Hris

Download:
Abstrac HolesWednesday, November 7, 2012

Dark ambient made by me almost 10 years ago / Dark ambient zrobiony przeze mnie prawie 10 lat temuEnglish:
It's one of my favourite songs which i made in my life:) I tried to create a mood like in ALIEN movie - dark, cold room and industrial machines. Listen and Enjoy:)
Polish:
To jeden z moich ulubionych utworów które napisałem. Próbowałem stworzyć nastrój jak w filmie ALIEN - ciemny, chłodny pokój z fabrycznymi maszynami. Zapraszam do odsłuchu:)

Download:
Trigger

Tuesday, November 6, 2012

Some little piece of sounds created by me / Kawałek muzyczki stworzony przeze mnie


English:
It's a piece of music called "minimal techno" which is rather not so popular. I made it over year ago, and i use BUZZ software (free tracker-software to create pattern filled by notes, notes from connected VST machines and effects): Probably i'll share more music in MY MUSIC ZONE.
To kawałek muzyczki w stylu "minimal techno" który raczej nie jest zbyt popularny. Stworzyłem go ponad rok temu przy użyciu softu o nazwie BUZZ (to darmowy tracker gdzie ścieżki wypełniamy nutami z podpiętych pluginów VST).Prawdopodobnie podzielę się większą ilością mojej twórczości w dziale MY MUSIC ZONE.
Download:
Solid Wall rev.02

Monday, November 5, 2012

Freebies - alpha masked casual people / ludzie z kanałem alpha


12 cutted out people ready to put in renders!

English:
Next cool post with some downloads - FREEBIES:) I want to share with You dear reader a 12 photos in PNG format with people cutted out from background. Some photos are good to close ups, and some other are good to make a crowd. All are free from artifacts, all edges are removed pixel by pixel.
Ready to commercial and non-commercial use.
Kind regards and greetings
Hris

 Polish:
I oto następny post z opcją download'u - FREEBIES:) Tym razem dzielę się paczką 12 zdjęć ludzi (wyciętych z tła) w formacie PNG. Niektóre zdjęcia są dobre do ujęc z bliska, a niektóre są mniejsze i ziarniste, ale wystarczające by zrobić tłum gdzieś w tle naszych renderów:). Zdjęcia są wolne od dziwnych artefaktów, wszystkie krawędzie są wyczyszczone piksel po pikselu, ręcznie.
Można używać komercyjnie jak i w prywatnych projektach.

Pozdrawiam
HrisSaturday, November 3, 2012

Freebies - (Cosmic 3D scene)

English:
Check the freebies link:) There is a 3D scene prepared  for Cinema 4D R10. ZIP archive contain HDR map and PSD file to postproduction rendered scene..
Please do not use this scene in commercial production (You can use knowledge if You learn something from this scene:) )
Render time for 960x800px (i7 970 overclocked to 4 Ghz) took circa about a  3 minutes. This scene contain a lot of volumetric effect which is hard to compute for every processor:)

Polish:
Kosmos z asteroidami (ta sama co w tle bloga).
W dziale FREEBIES można pobrać plik ZIP który zawiera:
-) scenę z programu Cinema 4D (wersja R10)
-) mapa HDR do odbić
-) plik PSD warstwami

Sam plik nie do użytku komercyjnego, ale oczywiście wiedza nabyta z pliku komercyjnie może być wykorzystana:)
Render na kompie i7 970 (6 rdzeni) w rozdziałce 960x800 poszedł w około 3 minuty. Dużo tu wolumetryki więc się troszkę muli:)Cliche hanged in loft

English:
Well, it's time to first real post with some link to my simple animation.I made it some time ago - i want to prepare 3D scene with some cliche hanged somewhere in the old loft. Finally it should have some dust effect, some dirty mood and all should be connected to associations from our childhood..well, all these words from the past - sentiment, associations, past...Maybe in the near future i'll try to prepare one minute animation and i'll try to compose music to this animation.


Polish:
Więc może na dobry początek link do animacji testowej którą zrobiłem jakiś czas temu - schnące klisze filmowe (tak, tak, jestem tak stary że pamiętam zdjęcia analogowe). Finalnie miało to mieć klimat starego strychu, kurzu i tego wszystkiego co nam się dzieje w głowach na hasło "sentyment, wspomnienia, przeszłość". Może chlasnę z tego z minute animacji kiedyś i napisze do tego muzyczkę...O!:)
http://www.youtube.com/watch?v=iFDuSFSDd3g&feature=g-upl

Official opening my little stall titled ThreeDee/Formalne otwarcie kramiku TrzyDe


English:
Almost everyone want to say something to the whole world:) In my case i want to make some place with pictures and short descriptions about graphic desing, architecture (i have no idea about architecture designing, but time to time i see something cool cornice or nice facade which is good enough to take a photo:) ). Time to time i will try to prepare some tutorial about modelling or rendering, and if i'll be not so busy in work - i'll try to share some my works (commercial and private projects) or some freebies: alpha masked trees, people, cars or some seamless textures (maybe diffuse, specular and normal maps too).
Kind regards and greetings
Hris

Polish
No więc jakaś forma uzewnętrzniania się każdemu człowiekowi potrzebna jest. W moim wydaniu to będzie pewnie zbiór obrazków lub krótkich tekstów tyczących się lub ocierających się o tematy grafiki, architektury (nie znam się, ale czasem coś mi wpadnie w oko, jakiś gzymsik lub fasadka:) ). Time-to-time może uda się wykombinować jakiś tutorial z modelowania lub renderowania, może wrzucę coś co sam zrobię...Kto wie, może nawet jak się zbiorę w sobie to jakieś tekstury (seamless z diffuse,specular i może normals) opublikuje.
A jak już zupełnie będę chciał świat zaskoczyć to wrzucę jakieś drzewo z kanałem alpha lub ludziki co by inni mogli wizki okrasić nimi.

Pozdrawiam
Hris